Ponuka — casting

Staňte sa súčasťou obrazu! / Become a part of art picture!

Ponúkame Vám neštandardné fotografické obrazy podľa vašich a našich predstáv, v ktorých budete zvečnení v úlohe Vašej obľúbenej postavy z obrazu, filmu alebo knihy.

We offer you non-conventional photography pictures that will be created based on yours and ours ideas and wishes. You will be portrayed as you favourite character from painting, film or book.

Firemná akcia / Company offsite/teambuilding

Inšpirácia: Ilya Repin: Burlaci na Volge / Digitálny foto-obraz

Inspired by: Ilya Repin: Convicts pulling a boat along the Volga River / Digital photography

Rodinný obraz / Family picture

Inšpirácia: Jack Vettriano: Singing Butler / Digitálny foto-obraz

Inspired by: Jack Vettriano: Singing Butler / Digital photography